Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

FilozofiaPrzypadku
19:20
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
FilozofiaPrzypadku
19:15
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamaybeme maybeme
FilozofiaPrzypadku
19:13
1917 c0bd 390
przyznaję.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaAlwaysMe AlwaysMe
FilozofiaPrzypadku
19:12
6472 e990 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaAlwaysMe AlwaysMe

July 03 2015

FilozofiaPrzypadku
06:46
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viajustmess justmess
FilozofiaPrzypadku
06:44
6711 4bfe 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viajustmess justmess

July 02 2015

FilozofiaPrzypadku
06:29
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless viakrainakredek krainakredek

June 29 2015

FilozofiaPrzypadku
17:14
0939 65e0 390
FilozofiaPrzypadku
16:57
1422 c363 390
Reposted fromhormeza hormeza viakrainakredek krainakredek
FilozofiaPrzypadku
16:57
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaincoherence incoherence
FilozofiaPrzypadku
16:56
3691 b4f3 390
Reposted frommental-cat mental-cat viakrainakredek krainakredek
FilozofiaPrzypadku
16:54
1674 7c36 390
Reposted fromikhakima ikhakima viakrainakredek krainakredek
FilozofiaPrzypadku
16:45

Bałem się krzyku. Jeszcze bardziej bałem się śmiechu. Nie umiałem nikomu się zwierzyć. Jak tylko skończyłem szkołę, wy­jechałem do miasta. Uprawiałem sztukę ucieczki, Kunst der Fuge w ograniczonej przestrzeni. Uczyłem się sztuki pamięci i sztuki zapominania.

— R. Krynicki / "Twarz"
Reposted fromciarka ciarka viaNoirBlanc NoirBlanc
FilozofiaPrzypadku
16:37
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand

June 27 2015

FilozofiaPrzypadku
22:13
FilozofiaPrzypadku
22:04
3047 3d81 390
So who's going to tell Fred it snows everyday?
FilozofiaPrzypadku
22:03
9224 7246 390
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento

June 24 2015

FilozofiaPrzypadku
23:24
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
FilozofiaPrzypadku
23:19
Reposted fromdreamadream dreamadream viaisch isch
FilozofiaPrzypadku
23:19
0355 72e5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl